مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: فاطمه زیوری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
خواب زمستانیسینمایی86سیامک شایقیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
قبرستان غیر انتفاعیسینمایی89محسن دامادیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
بی خداحافظیسینمایی90احمد امینیبرنامه ریز
قاعده تصادفسینمایی91بهنام بهزادیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
ماه در جنگلسینمایی94سیامک شایقیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان