مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امیر تیمور سرایی مقدم
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
بچگیتو فراموش نکنسینمایی90جلال فاطمیدستیار کارگردان
مجرد 40 سالهسینمایی93شاهین باباپوردستیار اول کارگردان
عین شین قافسینمایی93قاسم جعفریدستیار کارگردان
پتروشیمی مرجانمستند97--