مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: نیوشا ضرابی صفاری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
برفسینمایی91مهدی رحمانیدستیار کارگردان
گذر موقتسینمایی94افشین هاشمیدستیار کارگردان
کارت پروازسینمایی94مهدی رحمانیدستیار کارگردان
پری ساسینمایی96محمدرضا رحمانیدستیار کارگردان