مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امین قوامی دهکردی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
طلا ومسسینمایی87همایون اسعدیاندستیار اول کارگردان
بوسیدن روی ماهسینمایی90همایون اسعدیاندستیار دوم کارگردان
خسته نباشیدسینمایی91محسن قراییبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
مهمان داریمسینمایی91محمدمهدی عسگرپوربرنامه ریز
مردادسینمایی95بهمن کامیاربرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
دژاووسینمایی97رایا نصیری-