مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: پرنیا کاظمی پور
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
سیب و سلماسینمایی89حبیب الله بهمنیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
نامه های بالدارسریال89امیر فیضیبرنامه ریز
دودکشسریال92محمد حسین لطیفیبرنامه ریز
مدعی العمومسینمایی94حسین تبریزیبرنامه ریز
حریرسینمایی95فریال بهزادبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان