مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: شیرین امامقلی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
حلقه های ازدواجسینمایی88شاهین باباپوربرنامه ریز
اسب ها همچنان می تازندسینمایی92حسن نجفیبرنامه ریز
عشق و جنونسینمایی94حسن نجفیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
رقص رنگین رویاهاسینمایی95سامان سالوردستیار کارگردان