مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: سحر مصیبی هروی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
کارگران مشغول کارندسینمایی84مانی حقیقیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
قاعده بازیسینمایی85احمدرضا معتمدیبرنامه ریز
حوالی اتوبانسینمایی87سیاوش اسعدیبرنامه ریز
آینه های روبروسینمایی88نگارآذربایجانیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
چمدانتله فیلم89مانی حقیقیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
جاده قدیمسینمایی94منیژه حکمت-