مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: بهداد آوند امینی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
مرگ تدریجی یک رویاسریال85فریدون جیرانیدستیار دوم کارگردان
شکار روباهسینمایی87مجید جوانمرددستیار دوم کارگردان
طهران تهرانسینمایی88مهدی کرم پوردستیار دوم کارگردان
بی خداحافظیسینمایی90احمد امینیدستیار اول کارگردان
کارواجارسینمایی94آناهید آبادبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان