مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مریم سادات بحر العلومی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ریسمان بازسینمایی86مهرشاد کارخانیدستیار دوم کارگردان
چهارانگشتیسینمایی86سعید سهیلیدستیار اول کارگردان
آس و پاسسینمایی94آرش معیریاندستیار اول کارگردان
سازشسینمایی95محمد حسین فرحبخشدستیار کارگردان
پاتو تو کفش من نکنسینمایی95حسین فرحبخشدستیار اول کارگردان
معمای شاهسریال95محمدرضا ورزیبرنامه ریز