مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: واهیک خچومیان
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
پرده آخرسینمایی69واروژ کریم مسیحیدستیار دوم کارگردان
خلع سلاحسینمایی73علیرضا داوود نژادبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
زمانی برای دوست داشتنسینمایی86ابراهیم فروزشبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
پدر کشیسینمایی92علیرضا نادریبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
جامه درانسینمایی93حمیدرضا قطبیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
قطار آن شبسینمایی97حمیدرضا قطبی-