مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مانفرت اسمعیلی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
بوی کافور عطر یاسسینمایی78بهمن فرمان آرابرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
کتاب قانونسینمایی87مازیار میریبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
آقا یوسفسینمایی90علی رفیعیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
استردادسینمایی90علی غفاریبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
نگارسینمایی94رامبد جوانبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان