مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محسن شامحمدی
  • نوع عضویت: افتخاری
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
حس بیداری--مجیدشیرودی-
روایت جنگ--حسین حقیقیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
شکارچیسینمایی94کتایون جهانگیریبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان