مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: علیرضا شمس شریفی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
دایره زنگیسینمایی86پریسا بخت آوربرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
سن پیترزبورکسینمایی88بهروز افخمیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
نهنگ عنبرسینمایی93سامان مقدمبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
50 کیلو آلبالوسینمایی94مانی حقیقی-
سلام بمبئیسینمایی94قربان محمدپوربرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
من سا لوادور نیستمسینمایی94منوچهر هادیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان