مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محسن صادقی نسب
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
هدف گمشدهسریال73یوسف سیدمهدویبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
روزی که خواستگار آمدسینمایی75فریال بهزادبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
عروسی مهتابسینمایی75خسرو ملکانبرنامه ریز
ابراهیم خلیل اللهسینمایی84محمدرضا ورزیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
مظفرنامهسینمایی86محمدرضا ورزیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
معمای شاهسریال94محمدرضا ورزیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان