مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: رضا عباس زاده
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
معجزه خندهسینمایی75یدالله صمدیدستیار دوم کارگردان
روانیسینمایی76داریوش فرهنگدستیار دوم کارگردان
تکیه بر بادسینمایی79داریوش فرهنگدستیار دوم کارگردان
بوی بهشتسینمایی80حمیدرضا محسنیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
رز زردسینمایی81داریوش فرهنگدستیار اول کارگردان
بندر عباستله فیلم93شاهین باباپور-