مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امیر مسعود عسگری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
مختارنامهسریال83داوود میرباقریدستیار دوم کارگردان
فرشتگان قصابسینمایی91سهیل سلیمیدستیار دوم کارگردان
بدون مرزسینمایی92امیرحسین عسگریدستیار دوم کارگردان
آخرین نفرسینمایی92مهرداد موفقدستیار دوم کارگردان
چراغهای ناتمامسینمایی94مصطفی سلطانیدستیار دوم کارگردان