مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مسعود عسگری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ریسمانی نزدیکتر از رگ--مسعود اطیابیبرنامه ریز
قلبهای ناآرامسینمایی81مجید مظفریدستیار دوم کارگردان
امپراطورسینمایی83هوشنگ درویش پوردستیار اول کارگردان
آخرین قاب خالیتله فیلم88مرتضی هرندیبرنامه ریز
مسلخسینمایی94اصغر نصیری-