مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: یعقوب غفاری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
شاهرگسینمایی76علی غفاریدستیار کارگردان
راز شب بارانیسینمایی79سیامک اطلسیدستیار کارگردان
آواز قوسینمایی79سعید اسدیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
مریمسینمایی86رضا خطیبیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
جنجال درعروسیسینمایی94رضا خطیبیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان