مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: ایمان غیرتمند
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
زندگی خصوصی آقا وخانم میمسینمایی90روح الله حجازیدستیار دوم کارگردان
شیفت شبسینمایی93نیکی کریمیدستیار دوم کارگردان
چهارشنبه 19 اردیبهشتسینمایی93وحید جلیلونددستیار دوم کارگردان
بن بست وثوقسینمایی95حمید کاویانیدستیار اول کارگردان
بدون تاریخ بدون امضاءسینمایی95وحید جلیلونددستیار دوم کارگردان