مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حسین فلاح شیروانی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
میم مثل مادرسینمایی85رسول ملاقلی پوربرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
دیوارسینمایی86محمدعلی طالبیدستیار اول کارگردان
مزارشریفسینمایی93عبدالحسن برزیدهبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
سرو زیر آبسینمایی95محمد علی باشه آهنگربرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
قاتل اهلیسینمایی95مسعود کیمیاییبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
سوء تفاهمسینمایی96احمدرضا معتمدی-