مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: فواد محجوب مقدس
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
انتظارسینمایی79فلورا سامدستیار دوم کارگردان
چالهسینمایی88علی کریمدستیار دوم کارگردان
سوگسینمایی89مرتضی فرشبافبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
ملک سلیمانسینمایی89شهریار بحرانیدستیار دوم کارگردان
یک عاشقانه سادهسینمایی90سامان مقدمدستیار دوم کارگردان
تیزر تبلیغاتیتیزر تبلیغاتی94--