مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مسعود میمی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
مختارنامهسریال83داوود میرباقریبرنامه ریز
فرزند چهارمسینمایی91وحید موساییانبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
قشنگ وفرنگ (وقتی برگشتم)سینمایی94وحید موساییانبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
هما کی میآدسینمایی96محسن دامادیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
بی نامیسینمایی96علیرضا صمدیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان