مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: جعفر نامنی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
سیانورسینمایی94بهروزشعیبیدستیار دوم کارگردان
به دنیا آمدنسینمایی94محسن عبدالوهابدستیار دوم کارگردان
دارکوبسینمایی95بهروز شعیبیدستیار دوم کارگردان
یک کیلو و بیست و یک گرمسینمایی95رحیم طوفاندستیار دوم کارگردان
دعوتنامهسینمایی95مهرداد فریددستیار دوم کارگردان