مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: علیرضا نسایی بجستانی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
آشغال های دوست داشتنیسینمایی91محسن امیریوسفیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
آسمان زرد کم عمقسینمایی91بهرام توکلیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
بیگانهسینمایی92بهرام توکلیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
ابد و یک روزسینمایی94سعید روستاییبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
شهرزادسریال94حسن فتحیبرنامه ریز