مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: علی نظری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
خروس جنگیسینمایی86مسعود اطیابیدستیار دوم کارگردان
فصل بار ان های موسمیسینمایی88مجید برزگربرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
آلسینمایی88بهرام بهرامیاندستیار دوم کارگردان
پنهانسینمایی89مهدی رحمانیدستیار دوم کارگردان
استردادسینمایی90علی غفاریدستیار برنامه ریز
مجموعه کلیپ های عاشوراییکلیپ96--