مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: عبدالرضا نیک پو
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
داستانهای مردمی--بابک جلالیدستیار اول کارگردان
وضعیت سفیدسریال87حمید نعمت اللهدستیار اول کارگردان
سرزمین کهنسریال87کمال تبریزیدستیار اول کارگردان
آی آدمهامستند94رخشان بنی اعتمادبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
برگ جانسینمایی95ابراهیم مختاریبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان