مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: منصور وثوقی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
پاپیتالسینمایی85اردشیر شلیلهبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
زمانی برای دوست داشتنسینمایی86ابراهیم فروزشدستیار اول کارگردان
خانه ای روی تپهسریال91داریوش یاریبرنامه ریز
سایه روشنسینمایی92فرزاد موتمنبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
عصر پائیزیسریال92اصغر نعیمیبرنامه ریز
احضارسریال95رامین عباس زادهدستیار کارگردان