مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مصطفی طنابنده
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
دانه های ریز برفسینمایی87علیرضا امینیدستیار اول کارگردان
لامپ صدسینمایی93سعید آقاخانیدستیار اول کارگردان
گینسسینمایی94محسن طنابندهدستیار اول کارگردان