مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: سمیرا برادری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
گسسینمایی91کیارش اسدی زادهبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
پرویزسینمایی91مجید برزگربرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
خاطرات اسب سیاهسینمایی93شهرام علیدیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
شکافسینمایی93کیارش اسدی زادهبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
احتمال باران اسیدیسینمایی93بهتاش صناعی هابرنامه ریز و دستیار اول کارگردان