مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: ساناز بصیر
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
لامپ صدسینمایی92سعید آقاخانیدستیار دوم کارگردان
گینسسینمایی93محسن طنابندهدستیار دوم کارگردان
اعترافات ذهن خطرناک منسینمایی93هومن سیدیدستیار دوم کارگردان
سایهسینمایی94مسعود نوابیدستیار دوم کارگردان
سریال پیکسلسینمایی95محمود معظمیدستیار دوم کارگردان