مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مصطفی هادی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
بیست و سه نفرسینمایی1397مهدی جعفریدستیار برنامه ریز
اورکاسینمایی1398سحر مصیبیدستیار برنامه ریز
سه کام حبسسینمایی1398سامان سالوردستیار برنامه ریز