مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مسعود جیرانی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ساکن خانه چوبیسینمایی91حسینعلی لیالستانیدستیار دوم کارگردان
یتیم خانه ایرانسینمایی94ابوالقاسم طالبیدستیار دوم کارگردان
ماحیسینمایی94داوود خیامدستیار برنامه ریز
دریاچه ماحیسینمایی95مریم دوستی-
گشت ارشاد 2سینمایی95سعید سهیلیدستیار دوم کارگردان
دریاچه ماحیسینمایی95مریم دوستیدستیار دوم کارگردان