نمایش سه فیلم کوتاه و تقدیر از سه عضو انجمن

نمایش سه فیلم کوتاه و تقدیر از سه عضو انجمن

انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران برگزار می کند:
تقدیر از سه نفر از اعضای انجمن: آقایان علی ملاقلی پور و نیما طباطبایی و سرکار خانم سمیرا برادری
نمایش سه فیلم کوتاه از اعضای انجمن:
اکسیدان (ساخته عباس نظام دوست)
آماس (ساخته علی درخشنده)
پنجره باز (ساخته افشین رضایی)

مکان: خانه سینما (شماره یک) سالن سیف الله داد
زمان: سه شنبه 13 مهرماه 1395 ساعت 17 الی 20