مصطفى احمدى در نشست خبرى هشتمين جشن برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينماى ايران

مصطفى احمدى در نشست خبرى هشتمين جشن برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينماى ايران

علیرغم همه احترامی که برای فعالان مختلف سینما داریم به رفتارهای صنفی بزرگواران در عرصه تهیه کنندگی و مدیریت صنفی اعتراض داریم و اعتراض مان مشمول مواردی همچون مذاکره نکردن با اصناف برای نیل به امنیت شغلی و رسیدن به پیمان جمعی کار است. ما این اعتراض را به صورت علنی اعلام می کنیم اما این به معنای اعلان جنگ نیست.