جلسه با هيئت مديره خانه سينما

جلسه با هيئت مديره خانه سينما

در روز دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ هیات مدیرهٔ انجمن طی دو جلسهٔ مفید با هیات مدیره و مدیر عامل محترم خانهٔ سینما، ضمن بحث و تبادل نظر دربارهٔ مسائل مختلف، وضعیت استمرار اعضاء را به سرانجام رساند. در اثنای این جلسات، هیات مدیرهٔ انجمن از هیات مدیرهٔ خانهٔ سینما درخواست حمایت از اجرایی شدن بحث کف دستمزدها را مطرح نمود، که با قول مساعد و حمایتی رئیس محترم هیات مدیرهٔ خانهٔ سینما همراه بود. بحث مهم دیگری که در دو جلسهٔ فوق الذکر پیگیری شد مسالهٔ زیربنایی به سرانجام رساندن قراردادهای تیپ بود که علیرغم پیگیری های صنوف و هیات مدیره؛ به دلیل عدم اعلام نظر نهایی چند صنف تعیین کننده و تصمیم گیر هنوز موفق به اجرایی کردن آن نشده‌اند. در بخش دیگری از این جلسات، هیات مدیره و مدیر عامل محترم خانهٔ سینما قول مساعد حمایت از برنامه های رفاهی، آموزشی و فرهنگی این انجمن را داد و خواستار همکاری مستمر انجمن با مجموعهٔ خانهٔ سینما شد. با آرزوی سلامتی و پیروزی هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما