درخواست توقف کلیه پروژه های فیلم و سریال

درخواست توقف کلیه پروژه های فیلم و سریال

كارگروه مديريت بحران كرونا در خانه سينما در اولين هفته تشكيل خود نامه اى جهت توقف پروژه ها به صدا و سيما ارسال كرد و متعاقباً موفق به رايزنى و تعامل با فرمانده عمليات مديريت بيمارى كرونا در شهر تهران جناب آقاى دكتر زالى گرديد كه منتج به دو نامه از سوى ايشان به سازمان صدا و سيما و وزارت ارشاد شد.
طى اين دو نامه از رياست صدا و سيما و وزير ارشاد خواسته شد دستور توقف كليه پروژه هاى فيلم و سريال در سينما و تلويزيون تا اطلاع ثانوي داده شود.