توضیح اطلاعیه مالیاتی

توضیح اطلاعیه مالیاتی

همانطور که در اطلاعیه توصیه شده، اعضا باید نسبت به نام نویسی و اخذ کد شخصی در این سامانه اقدام کنند تا اخبار مربوط به برگ تشخیص، جلسه هیئت، احکام قطعی شده، فراخوان تحویل مدارک و هر موردی که تاکنون بخاطرش نیاز به مراجعه به حوزه بوده را اینترنتی دریافت یا استعلام کنند. دوستانی که مایل به دریافت توضیحات بیشتر هستند می توانند به آقای فرامرزی(مشاور کارشناس مالیاتی خانه سینما) که روزهای یکشنبه بین ساعت ۹ تا ۳ در خانه سینما خ بهار مستقر هستند، مراجعه کنند.
لینک خبر