در مرحله سوم ثبت نام؛ تمامی اعضای صندوق اعتباری هنر، هنرکارت دریافت می کنند

در مرحله سوم ثبت نام؛ تمامی اعضای صندوق اعتباری هنر، هنرکارت دریافت می کنند

سومین مرحله ثبت نام هنرکارت ویژه تمامی اعضای صندوق اعتباری هنر از ۲ مهر به مدت ۱۰ روز آغاز می شود.

به اطلاع اعضای محترم صندوق اعتباری هنر می رساند؛ در مرحله ی سوم ثبت نام هنرکارت، اعضایی که تاکنون اقدام به ثبت درخواست نکرده اند، می توانند از تاريخ ۲ مهر با مراجعه به سایت هنر کارت به نشانی http://honar.cards/Home/signup به مدت ۱۰ روز نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات هنرکارت اقدام نمایند.

گفتنی است؛ پیش از این هنرمندان دارای نشان درجه یک هنری و مشمولین بیمه تأمین اجتماعی براساس اطلاع رسانی های انجام شده نسبت به ثبت درخواست صدور هنرکارت مبادرت نموده اند.

با توجه به اینکه از این پس خدمات صندوق صرفاً با هنرکارت ارائه خواهد شد، عدم تکميل فرم ثبت نام يا درج اطلاعات ناقص به منزله نهایی نشدن اطلاعات ثبتی متقاضیان می باشد. همچنین ارائه هرگونه خدمات منوط به تکمیل پرونده عضویت متقاضی در صندوق اعتباری هنرمی باشد.