تسلیت

تسلیت

پرواز عالم سينما، هنرمند ارزشمند و مدرس فرهيخته، بزرگمردى كه چند نسل را درس زندگى و سينما آموخت، جناب آقاى "اكبر عالمى" را به خانواده بزرگ سينما و نسلى كه افتخار شاگرديش را داشت، تسليت مى گوييم.
بى شك فقدان اين فرد تأثيرگذار در حوزه مستند، نقد متون هنرى، تأليف كتب و ... ضايعه بزرگ و ديرپايى خواهد بود. براي اين استاد گرانقدر و بى مثال سفرى سبز و آرام آرزومنديم.

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

هيات مديره انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان‎