انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

با كمال تأسف ساعتى پيش باخبر شديم دوست و همكار پيشكسوت و عزيزمان آقاى "محمد تراب نيا" به ديدار معبود شتافت.

درگذشت اين عزيز گرامى را به خانواده محترم ايشان و اعضاى محترم انجمن و اهالى سينما تسليت گفته و براى عزيز از دست رفته غفران الهى و براى بازماندگان صبر آرزو مى كنيم.

انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما