پیام تبریک

پیام تبریک

انجمن برنامه ريزان و دستياران كارگردان بابت نامزدى در بخش بهترين فيلم به خانم "سميرا برادرى" تهيه كننده فيلم "زالاوا" و نامزدى در بخش بهترين كارگردانى فيلم اول به "عادل تبريزى" كارگردان فيلم "گيج گاه" تبريك و شادباش عرض كرده و براى هر دو فيلم آرزوى درخشش بسيار دارد.
اميد كه اعضاى انجمن ما در تمام عرصه ها روز به روز درخشان تر از قبل به رشد و اعتلاى سينماى ايران كمك كنند.