تسلیت

تسلیت

‎در نهايت غم و اندوه بسيار به اطلاع مى رسانيم امروز دوست و همكار پيشكسوت عزيزمان جناب آقاى "امير نيك يار" پس از مدتها جنگيدن با بيمارى سرطان مارا ترك كردند.

خاطره نقش آفريني هاى دلنشين اين هنرمند عزيز در عرصه كارهاى نمايشى طنز از ذهن و يادها نخواهد رفت…خداحافظ آقاى نيك يار عزيز!

‎اين ضايعه تأسف بار را به خانواده هنرمند ايشان و اعضاى انجمن برنامه ريزان و دستياران كارگردان، همچنين اهالى و خانواده سينما تسليت گفته و برايشان از درگاه الهى صبرى عظيم آرزو مى كنيم.

يادشان سبز و مانا…..
‎ انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما