بيانيه

بيانيه

بسم الله الرحمن الرحیم
از انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما
به
روسای محترم سازمان سینمایی ، صدا و سیما و خانه سینمای ایران

با سلام و آرزوی قبولی سوگواری ها

از آن روی که انجمن ما ، اولین تشکل صنفی سینمایی بوده که در تاریخ اول اسفند ماه نود و هشت با انتشار بیانیه ای (یعنی یک روز پس از اعلام وزارت بهداشت مبنی بر سرایت کرونا به ایران ) هشدار های لازم را به اعضا ی خود و باقی همکاران اعلام داشته و نیز به شهادت تاریخ ، پیشنهاد دهنده و جزئی از موسسین و فعالین جدی ستاد سابق کرونا ی خانه سینما محسوب می شود و مهمتر از آن همکاران ما به عنوان برنامه ریزان و دستیاران کارگردان علاوه بر آسیب های جدی که متاسفانه به از دست رفتن تلخ تعدادی از آنها منتهى شد ، بنا بر ذات حرفه ای شان ،محل رجوع باقی عوامل تولید آثار تصویری هم هستند ؛ لازم دانستیم که علیرغم نداشتن امید کافی به پاسخ عملی این نامه ؛ حداقل برای ثبت در تاریخ بار دیگر به شکل جدی و واقعی از شما صاحبان نفوذ و مسئولان امور درخواست کنیم تا در امر مهم و حیاتی واکسیناسیون روشمند و سریع آحاد صنوف صنعت فیلم تعجیل فرمائید ؛ در غیر اینصورت با تقبل بحث مهم اقتصاد و معیشت فرد فرد همکاران و نیز مراقبت از سرمایه ی کارفرمایان؛ در سریع ترین وقت ممکن تعطیلی موقت پروژه ها را در دستور کار خود و زیر مجموعه هایتان قرار دهید ، چرا که بر همگان روشن است؛ گران ترین و غیر قابل جبران ترین سرمایه ی این هنر صنعت که منابع انسانی آن است در شرایط حاد و پر خطر همه گیری مجدد بیماری کشنده ی کرونا ، در دوراهی اندوهناک انتخاب بین نان و جان خود؛ درمانده و در ترس مداوم به سوی آینده ای نا روشن حرکت می کند.

در پایان انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما بار دیگر و همچون گذشته تاکید می کند که مسئولیت مراقبت از جان و معاش فرد فرد فعالین عرصه ی سینما و تلویزیون ایران بر ذمه ی کسانی است که نام مسئول را در این حوزه ی سخت و پر افتخار به یدک می کشند و نیز یادآور می شویم که تسریع در ایمن کردن جان های همکاران سخت کوش مان در مقابل بیماری مرگ آسای کرونا کمترین و بدیهی ترین خواسته ی یک تشکل صنفی بوده ، هست و خواهد بود.

با آرزوی سلامتی
هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما
بیست و سوم مرداد ماه سال هزار و چهارصد