تبريك به آقاى عسگرى‎‎

تبريك به آقاى عسگرى‎‎

آقاى "اميرحسين عسگرى" عزيز ، عضو محترم انجمن برنامه ريزان و دستياران كارگردان، كسب سيمرغ بلورين-جايزه ويژه هيات داوران چهلمين جشنواره ملى فيلم فجر براى ساخت فيلم "برف آخر" و نامزدى در ١٢ رشته را به شما و عوامل فيلم

تبريك گفته و ضمن آرزوى بهترين ها براى شما و اهداف بلندتان، اميدواريم با درخشش بيشتر مسير رشد و شكوفايى را بپيماييد.

انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما