مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: احسان سجادی حسینی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
روزگار قریبسریال86کیانوش عیاریدستیار اول کارگردان
آدمکشسینمایی88رضا کریمیبرنامه ریز
انعکاسسینمایی88رضا کریمیبرنامه ریز
زاپاسسینمایی94برزو نیک نژادبرنامه ریز
شکلاتیسینمایی95سهیل موفقدستیار اول کارگردان