مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: افشین عمران
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
شهر اسفنجیسینمایی88قاسم آذینی فردستیار کارگردان
یکی برای همهسینمایی89محمد آهنگرانیدستیار کارگردان
مادرانهسریال90جواد افشاردستیار کارگردان
چمدانسریال90خسرو ملکاندستیار کارگردان
کیمیاسریال91جواد افشاردستیار کارگردان
برادرسریال93جواد افشاردستیار کارگردان
پرستارانسریال94علیرضا افخمیدستیار کارگردان
توچالسینمایی95محمد آهنگرانیدستیار اول کارگردان و برنامه ریز
شعله ورسینمایی96حمید نعمت اللهدستیار کارگردان
هاتفسریال96داریوش یاری دستیار کارگردان
گاندوسریال97جواد افشاردستیار کارگردان
خوابزدهسریال98سیروس مقدم برنامه ریز