مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: میثم فخرایی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
پوستهسینمایی87مصطفی آل احمددستیار دوم کارگردان
پرنده بازسینمایی89عطا سلمانیاندستیار دوم کارگردان
رستاخیزسینمایی89احمدرضا درویشدستیار دوم کارگردان
هیهاتسینمایی944 کارگردان مختلف-
بادیگاردسینمایی94ابراهیم حاتمی کیادستیار دوم کارگردان
راه رفتن روی سیمسینمایی95احمدرضا معتمدیدستیار دوم کارگردان