مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: کریم محمد امینی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
خواب زده هاسینمایی91فریدون جیرانیدستیار دوم کارگردان
بوفالوسینمایی93کاوه سجادی حسینیدستیار دوم کارگردان
آب نبات چوبیسینمایی94حسین فرحبخشبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
آس و پاسسینمایی94آرش معیریانبرنامه ریز
سازشسینمایی95محمد حسین فرحبخش-
سد معبرسینمایی95محسن قراییدستیار اول کارگردان