مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: توماج نورایی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
بوی گندمسینمایی89محمد رضا خاکیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
آنچه مردان درباره زنان نمی دانندسینمایی92قربان محمد پوردستیار کارگردان
عطر شیرین عطرتلخسینمایی94ناصر محمدیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
باغ بهشتسینمایی94مرتضی محمدیانبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
قیچیسینمایی94کریم لک زادهبرنامه ریز