مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مانی معصومی کوهستانی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
یلداسینمایی1397مسعود بخشیدستیار برنامه ریز
کشتارگاه ( گورکن )سینمایی1398عباس امینیدستیار دوم کارگردان
آتابایسینمایی1398نیکی کریمیدستیار برنامه ریز